mannelijke en vrouwelijke engineer op de technische arbeidsmarkt

Krapte op de technische arbeidsmarkt: wat zijn de oplossingen?

Steeds meer werkgevers en werknemers ondervinden de nadelige gevolgen van de krapper wordende technische arbeidsmarkt. Maar waarom gebeurt dit eigenlijk voornamelijk in deze sector? En belangrijker nog, tot welke oplossingen kunnen we komen om dit probleem aan te pakken? Wij duiken in dit artikel in op de krapte op de technische arbeidsmarkt, en proberen daarbij op deze vragen antwoord te geven. Benieuwd naar wat deze krapte kan betekenen voor jou als professional? Lees dan snel verder!

Krapte op de arbeidsmarkt, gedefinieerd

Laten we bij het begin beginnen: want wat bedoelen we eigenlijk precies wanneer we het hebben over een krapte op de arbeidsmarkt? Wanneer deze situatie zich voordoet, is er meer vraag naar arbeidskrachten dan dat er beschikbare werknemers zijn om die posities te vervullen. Met andere woorden: er zijn met een krapte op de arbeidsmarkt niet genoeg mensen beschikbaar om aan de vraag van werkgevers te voldoen.

En met deze beschikbaarheid doelen we natuurlijk op mensen met de juiste kwalificaties en vaardigheden. Want sinds de technische sector zo specifiek is, zijn deze kwalificaties en vaardigheden juist extra belangrijk. Op termijn kan een dergelijke krapte gaan leiden tot problemen voor werkgevers. Hierbij kan je denken aan hogere lonen, beperktere keuzes en natuurlijk moeilijkheden bij het vinden van geschikte kandidaten.

Waarom er een krapte in de technische sector is

Deze kraptes doen zich natuurlijk nooit zomaar voor, en komen doorgaans voort uit andere complexe problemen die worden beïnvloed door verschillende factoren. Het probleem aan de hand van één alinea uiteenzetten gaat dan ook niet lukken. Wél kunnen we wat factoren benoemen die van invloed zijn geweest op de recente krapte in de technische sector.

  • Technologische vooruitgang: Het zal geen verrassing zijn dat de technische sector één van de snelst evoluerende sectoren van ons land is. Nieuwe technologieën en innovaties volgen elkaar in rap tempo op, en de voortdurende veranderingen zorgen op hun beurt weer voor de nieuwe vraag naar vaardigheden. Werknemers moeten zich dan ook voortdurend blijven interesseren in deze nieuwe ontwikkelingen, en zich bijscholen om bij te blijven.
  • Vergrijzing: Veel ervaren technici gaan na jaren hard werken genieten van hun pensioen. Dik verdiend, natuurlijk, maar niet altijd even praktisch. Sinds er namelijk maar weinig jonge werknemers zijn om hun plaats in te nemen, wordt het tekort aan ervaren technisch personeel met de dag groter.
  • Onderwijsproblemen: Internationaal talent sluit niet altijd even goed aan op de behoeften van de Nederlandse arbeidsmarkt. Het onderwijs voldoet in sommige landen simpelweg niet aan de eisen die hier gesteld worden. Afgestudeerden beheren hierdoor vaak niet over de benodigde vaardigheden om bij wervende werkgevers aan de slag te kunnen.
  • Mobiliteit: Niet overal in het land heerst hetzelfde nijpende tekort aan arbeidskrachten, maar werknemers zijn niet altijd bereid om te verhuizen naar betreffende gebieden. Dit beperkt de beschikbaarheid van de arbeidskrachten in de regio’s.

Lees ook eens: Carriérekeuzes in onzekere tijden

Oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt

Verschillende factoren spelen dus een rol in de huidige krapte op de technische arbeidsmarkt. Hierdoor is het dan ook lastig om één oplossing voor het probleem te vinden. Toch kunnen een aantal dingen bijdragen aan een groter aanbod in talent op de arbeidsmarkt. Wij zetten er een aantal voor je op een rijtje.

Zij-instromers opleiden

Een veelbelovende aanpak van de krapte op de technische arbeidsmarkt is het gebruiken van zij-instromers. Zij-instromers zijn mensen die vanuit een andere branche een overstap maken naar de sector in kwestie. In de technische branche, moeten zij-instromers uiteraard goed worden opgeleid om te voldoen aan de eisen van werkgevers. Toch kan dit opleiden groot verschil maken in het aanvullen van het tekort aan arbeidskrachten. Technicum ONE is hierin een mooi initiatief.  

Door middel van ons Technicum ONE-programma bieden wij mensen met verschillende achtergronden en werkervaring namelijk de kans opgeleid te worden voor technische functies. Dit kan een effectieve manier zijn om nieuw talent aan te trekken en de bestaande tekorten op termijn aan te vullen. Door namelijk te kijken naar waar jouw groei ligt, kunnen we kansen creëren voor jou als professional. Bovendien werken werkgevers meer dan eens mooi samen met opleidingsinstituten en technische scholen, om zo zij-instromers de benodigde vaardigheden voor hun toekomstige functies bij te brengen.

Highly Skilled Migrants

Niet alleen in Nederland, maar ook in de landen om ons heen is er veel technisch talent te vinden. Een andere methode om de krapte in de arbeidsmarkt aan te pakken, is dan ook het aantrekken van hooggeschoolde migranten. Highly skilled migrant workers zijn werknemers met specifieke vaardigheden en kennis, die vanuit andere landen kunnen worden aangetrokken. En dat is handig, sinds deze stuk voor stuk waardevolle aanvulling kunnen zijn voor de technische sector.  

Hierbij is inspanning en samenwerking tussen verschillende partijen hoognodig. Overheden kunnen bijvoorbeeld een beleid ontwikkelen dat het aantrekkelijker maakt voor hooggeschoolde migranten om in Nederland te komen werken. Hierbij kan je denken aan het vereenvoudigen van visumaanvragen of het aanbieden van aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden. 

Talent hacking en online recruitment strategieën

De opkomst van nieuwe, innovatieve technologieën kan in combinatie met het internet gebruikt worden om nieuwe manieren te ontwikkelen om talent te vinden en aan te trekken. Talent hacking is een vorm van online recruitment, waarbij er wordt gekeken naar de complete wervingscampagne. Branding is namelijk in het huidige digitale tijdperk alles! Door gebruik te maken van nieuwe digitale kanalen, kunnen bovendien ook meer geschikte kandidaten voor the job worden bereikt.  

Sociale media is het eerste wat te binnen schiet, maar ook door middel van online vacaturesites en het slim inzetten van algoritmes kunnen de juiste kandidaten voor lege vacatures worden geïdentificeerd. Online assessments en tests worden bovendien steeds vaker ingezet om de vaardigheden van kandidaten te evalueren voor ze op gesprek worden uitgenodigd. 

Maatwerk opleidingen

We hadden het natuurlijk al even over Technicum ONE, maar ook door middel van maatwerk opleidingen kan technisch personeel mooi inspelen op de behoeftes van werkgevers binnen de sector. Maatwerk houdt in dat de opleidingen die worden aangeboden, specifiek worden afgestemd op de specifieke vereisten voor bepaalde functies. Net zoals bij Technicum ONE, kunnen opleidingsinstellingen samenwerken met werkgevers om programma’s te ontwikkelen die gericht zijn op de specifieke skills die zij vereisen. Hierdoor dragen zij tevens bij aan een betere afstemming tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Win-win, dus!

ZZP inzet

Met een groeiend percentage zelfstandig ondernemers in de technische sector, is het geen verrassing dat deze een waardevolle rol spelen in het aanvullen van het tekort aan technisch personeel. ZZP'ers kunnen op projectbasis worden ingehuurd, en op deze manier dus een flexibele oplossing bieden voor werkgevers. Dit vereist echter wel een goede organisatie en een sterke communicatie van beide partijen. Van werkgevers wordt verwacht dat zij zorgen voor duidelijke contracten en overeenkomsten, zodat de projecten mooi soepel kunnen verlopen.

Samenwerkingen en innovatieve oplossingen

Het moge duidelijk zijn: de krapte op de technische arbeidsmarkt is een uitdaging waar alle partijen - van werkgevers tot werknemers en overheden - mee te maken krijgen. Innovatieve oplossingen kunnen door deze worden ingezet om dit probleem aan te pakken, waarbij sommige intern gaan en andere weer extern zoeken. Het is en blijft hierbij belangrijk dat werkgevers, onderwijsinstellingen en overheden samenwerken en hun vinger op de pols houden. Wat de ene dag namelijk een effectieve en innovatieve strategie lijkt te zijn, is dat de volgende dag al niet meer. Bovendien hebben de partijen elkaar meer dan ooit nodig om deze strategieën concreet te maken, te ontwikkelen en uit te voeren. Alleen door gezamenlijke inspanning kan de krapte op de markt namelijk worden verminderd - en daarmee, een gezonde en groeiende technische sector gewaarborgd.