Welkom op de contactpagina van Technicum Engineering. Op deze pagina vind je de snelste manieren om in contact te komen met een collega van Technicum Engineering. Kies de optie die voor jou het beste van toepassing is, of vul het algemene contactformulier in. Wij streven ernaar om binnen 2 werkdagen een eerste reactie te geven.

Wil je melding maken van een misstand, ongewenste omgangsvorm of heb je een andere klacht? Zorg ervoor dat deze bij de juiste afdeling terecht komt, door de juiste knop onder het algemene formulier te selecteren.

 

Vestigingen

Bekijk de contactgegevens van jouw vestiging

Vestigingen
In ons privacy statement kun je nalezen hoe jouw gegevens worden verwerkt.
Klacht melden

Heb je een klacht of ben je niet tot een bevredigende oplossing gekomen met je eigen contactpersoon van Technicum en kom je er onderling niet uit? Dan kun je een klacht indienen via het digitale klachtenformulier.

Klacht melden
Misstand melden

Heb je het vermoeden of bewijs van een misstand die in strijd is met gedragsregels? Denk aan belangenverstrengeling, inbreuk op de mededingingswet of fraude/ diefstal. Dan vragen we je dit bij ons te melden.

Misstand melden
Omgangs vorm

Heb je te maken met ongewenste omgangsvormen op de werkvloer, zoals discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie of agressie. Maak melding bij onze vertrouwenspersoon via dit formulier.

Vertrouwenspersoon